Jaskra rozwija się latami

Jaskra jest chorobą społeczną, która dotyka naprawdę wiele osób. Chorują na nią zarówno dorośli jak i dzieci. Niestety nie wiąże się tylko z podeszłym wieku, bo całkiem młode osoby zaczęły chorować na jaskrę. Ma to związek z tzw. kątem przesączania – około 80 proc. chorych na jaskrę ma szeroki kąt przesączania. Ciśnienie śródgałkowe wzrasta powoli, przy czym kąt przesączania jest prawidłowy. Wywołuje to wzrost ciśnienia śródgałkowego. Ten proces może trwać latami i jest na tyle niebezpieczny, że może się ujawnić dopiero pod koniec choroby, czyli w momencie całkowitego zniszczenia nerwu wzrokowego. Etiopatogeneza jaskry pierwotnej nie jest do końca poznana. Za główny czynnik ryzyka uznaje się podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, jednak 30-50 proc. chorych ma ciśnienie w granicach statystycznej normy (nieprzekraczające 21 mmHg). Wszystko wygląda całkiem prosto, tylko trzeba dokładnie dopracować wszystkie opcje. Nie trzeba wierzyć, że magiczne krople na oczy pomogą. Niestety trzeba się poddać operacji chociażby dlatego, żeby nie utracić wzroku. Specjaliści zastrzegają, że żadne krople nie zastąpią operacji. Wiele pacjentów zgłasza się do poradni już po utraceniu wzroku. Zamiast inwestować w operacje odzyskania wzroku lepiej zgłosić się na operację, która nie dopuści do utraty wzroku. Ważnym schorzeniem jest chociażby jaskra wtórna pourazowa. Polega ona na pourazowym wylewie krwi do komory przedniej rozproszone krwinki w kącie przesączania utrudniają odpływ cieczy wodnistej. Do wzrostu ciśnienia dochodzi najczęściej przy wylewach krwi zajmujących więcej niż połowę objętości komory. Schorzenie jest na tyle niebezpieczne, że może prowadzić do utraty wzroku. Niestety takie schorzenie jest zagrożeniem nie tylko dla człowieka, ale także uszkodzenia nerwu wzrokowego. Uszkodzenie nerwu wzrokowego prowadzi do pewnych patologii, które da się wyleczyć tylko za pomocą operacji. Jednak nie każda operacja chociażby ta, w której odzyskujemy wzrok jest skuteczna. Wystarczy chwila nieuwagi i pacjent nie odzyska wzroku. Wszystko zależy w jakim stopniu został uszkodzony nerw wzrokowy.